Kinesitherapie

Ontwikkelingsstimulatie

DSC00498

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende domeinen: motorisch, sociaal en mentaal.
Kinderkinesitherapie is gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen.
Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling vertraagd of afwijkend.
Een kinderkinesitherapeut kan helpen bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling.
Ook kinderen met een voorkeurshouding, klompvoetjes, plexus brachialis, billenschuivers kunnen bij de kinderkinesitherapeut terecht.

Psychomotoriek

In de psychomotoriek kijken we naar het kind in zijn geheel.
Zowel het motorische als psychische als cognitieve domein komen aan bod.
Psychomotoriek bestaat niet enkel uit fijn- en grof motorische vaardigheden.
Schrijfmotoriek, visuo-motoriek, ruimtelijk-visuele vaardigheden, coördinatie, lateralisatie, werkhouding, aandacht en concentratie, … behoren ook tot de psychomotoriek.

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie bij baby’s en jonge kinderen heeft als doel de longen te ventileren en de slijmen te transporteren naar boven om ze daarna op te hoesten.

Dit gebeurt door middel van bouncing – technieken en manuele thoraxaandrukkingen.

Typ 10

typ10

Typen kan een oplossing zijn voor kinderen met schrijfproblemen.
Typ10 bestaat uit 10 lessen en is voor kinderen vanaf het 3e leerjaar.
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor kinderen met moeilijkheden op vlak van schrijfmotoriek, fijne motoriek, dyslexie, dyspraxie, automatisatieproblemen, ADD, ADHD, ASS,…
Maar ook kinderen zonder specifieke problemen kunnen baat hebben bij deze cursus.